Merge branch 'master' of git.overlays.gentoo.org:dev/alexxy
authorAlexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org>
Wed, 21 Mar 2012 13:17:14 +0000 (17:17 +0400)
committerAlexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org>
Wed, 21 Mar 2012 13:17:14 +0000 (17:17 +0400)
commit555dceadd35a808d28d4630aab83afb9c4e62b0c
tree45eb11b80e13c76fa67dadb94154c7496b444809
parent93bd1f2ef44430ff83952c4bdbb0b3e18fe15589
parent945dd48bcc81bf6e89cb2acda3ddacf5253c4d2d
Merge branch 'master' of git.overlays.gentoo.org:dev/alexxy